Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om udstationering af arbejdstagere 2014/67/EU Indre Marked, Beskæftigelsespolitik
Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 2007/60/EF Miljø
Direktiv om forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter 2007/66/EF Konkurrence, Harmonisering
Titel
Ændring af direktiver vedr. "Det indre marked" i forb. med udv. 2004/66/EF Udvidelsen
Om svovlindholdet i skibsbrændstoffer 2005/33/EF Miljø
God klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til human brug. 2005/28/EF Sundhedspolitik
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (REACH) 2006/121/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Miljø
Direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2011/92/EU Miljø -
Direktiv om passagersæder for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer 2010/52/EU Indre Marked, Harmonisering 11-08-2010
Direktiv om fælles regler for visse former for vejgodstransport 2006/94/EF Transport 12. december 2006
Direktiv om kosmetiske midler 2008/14/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik 15. februar 2008
Om berigtigelse af direktiv 2005/26/EF. 2005/63/EF Institutioner 2000/13/EF
Om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter. 2005/77/EF Miljø 2000/29/EF
Om minimumsdannelsesniveauet for søfartserhverv 2005/23/EF Transport 2001/25/EF
Om uønskede stoffer i foderstoffer 2005/86/EF Fiskeri, Miljø 2002/32/EF
Om uønskede stoffer i foderstoffer (bly, flour, cadmium). 2005/87/EF Miljø 2002/32/EF
Om mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter. 2005/91/EF Landbrug 2002/53/EF
Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik