Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Titel
Direktiv om indskudsgarantiordninger 009/14/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Godkendelse af aftaler om netting (»contractual netting«) 1996/10/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område 1996/100/EF Indre Marked, Kultur Art. 100 EF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1996/11/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Plastmaterialer og - genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 1996/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/109/EØF
Fortegnelsen over undtagne kreditinstitutter 1996/13/EF Banker, Indre Marked Direktiv 77/780/EØF
Indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter 1996/14/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 1996/15/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter 1996/16/EF Landbrug Art. 43 EF
Finansiering af veterinærundersøgelse og -kontrol af produkter af animalsk oprindelse 1996/17/EF Landbrug Direktiv 85/73/EØF
Handel med frø og plantemateriale 1996/18/EF Landbrug Direktiv 66/401/EØF, direktiv 69/208/EØF, direktiv 70/458/EØF
Liberalisering af markederne for teletjenester 1996/19/EF Telekommunikation Art. 90 EF
Mobil- og personkommunikation 1996/2/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 90 EF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger 1996/21/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF, direktiv 94/35/EF
Forbud mod anvendelse af visse stoffer i husdyrbrug 1996/22/EF Landbrug Art. 43 EF
Din søgning gav 2066 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik