C-370/90 The Queen mod Immigration Appeal Tribunal og Surinder Singh (DOM)

Fri bevægelighed for personer - ret til ophold for ægtefællen til en EF-borger, som på ny indrejser og etablerer sig i sit oprindelsesland

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EF-Domstolen fastslog, at en EU-borgers ret til at tage . Ægtefællen skal således i EU-borgerens hjemland nyde mindst de samme rettigheder, som ægtefællen har krav på efter EU-retten, når han/hun opholder sig i et andet EU-land.
  Sagen drejede sig om en britisk statsborger, fru Singh, der var gift med en indisk statsborger. Efter at have arbejdet i Tyskland rejste ægteparret tilbage til Storbritannien for at drive selvstændig virksomhed. Efter hjemkomsten inddrog Storbritannien hr. Singhs opholdstilladelse, da de fandt ud af, at ægteparret skulle skilles.

  Domstolen baserede sin afgørelse på en fortolkning af EF-traktatens artikel 52 om fri etableringsret (da ægteparret var selvstændige erhvervsdrivende) samt direktiv 73/148.

  Dommen åbnede op for, at EU-borgere ikke blot kan benytte den ret til familiesammenføring efter EU-lovgivningen, mens de er vandrende arbejdstagere i andre EU-lande, men også efter at de er vendt hjem til deres eget land. Argumentationen er, at EU-borgerne i modsat fald ville opgive at gøre brug af retten til fri bevægelighed, hvis de mistede disse rettigheder ved hjemkomsten.

  Forelæggende Ret:

  High Court of Justice, Queen's Bench Division - Forenede Kongerige

  Referencer:

  White, Robin C.A.: A Fresh Look at Reverse Discrimination?, European Law Review 1993 p.527-532

  Samling af Afgørelser:

  1992 side I-04265
   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 20. maj 1992

  Dom af 17. juli 1992

  Folketingets dokumenter:

  EU-noter:
  Dom fra EF-domstolen om retten til opholds-tilladelse for udenlandske ægtefæller (Akrich-dommen) 
  EU-note (072) E 54 af 12. august 2008

  Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed 
  EU-note (072) E 56 af 21. august 2008

  Europaudvalgets behandling af opholdsdirektivet (direktiv 2004/38/EF) (læs fra side 5 om div. § 20-spørgsmål)
  EU-note (072) E 57 af 26. august 2008

  § 20-spørgsmål:
  Om familiesammenføring 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1235) af 6. december 2006

  Om Akrich-dommen 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1303) af 7. december 2006

  Om EU-retten udhuler den danske lovgivning 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1625) af 4. januar 2007

  Om danske borgeres udnyttelse af EU-rettigheder 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1626) af 4. januar 2007

  Om danske borgeres udnyttelse af EU-rettigheder 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1627) af 4. januar 2007

  Om notatet "EU-opholdsretten og tredjelandesborgere" 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1629) af 4. januar 2007

  Om notatet 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1630) af 4. januar 2007

  Om rækkevidden af Singh- og Akrich-dommene 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1633) af 4. januar 2007

  Om rækkevidden af Singh- og Akrich-dommene 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1634) af 4. januar 2007

  Om notatet vedr. rækkevidden af Singh- og Akrich-dommene 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1635) af 4. januar 2007

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik