Forenede sager C-34/95 De Agostini og C-35/95 og C-36/95 TV-shop i Sverige (DOM)

Sagen omhandler: svensk forbud mod reklamer og det indre marked.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  EF-Domstolen slog fast, at det svenske fuldstændige forbud mod reklamer, der henvender sig til børn under 12 år, og mod vildledende reklame, som gælder i henhold til svensk lovgivning, ikke var omfattet af TEF artikel 28, medmindre det kunne godtgøres, at forbuddet ikke, såvel retligt som faktisk, påvirkede afsætningen af indenlandsk fremstillede varer og varer fra andre medlemsstater på samme måde. 

  EF-Domstolen slog også fast, at det er den forelæggende nationale ret, der skal efterprøve, om forbuddet er nødvendigt for at varetage tvingende almene hensyn eller et af de mål, der er anført i TEF artikel 30, om det står i rimeligt forhold til det tilsigtede mål eller om disse mål eller tvingende hensyn ikke kunne nås eller varetages ved foranstaltninger, som i mindre grad begrænser samhandelen inden for Fællesskabet.


  Forelæggende Ret:

  Marknadsdomstolen


  Referencer:

  Edling, Axel: Nordiskt immateriellt rättsskydd 1999 p.274-275 

  Isaksson, Ulf: Nordiskt immateriellt rättsskydd 1999 p.275-277 

  Eklöw, Staffan ; Folkeson, Christina: Nordiskt immateriellt rättsskydd 1999 p.277-278 


  Samling af Afgørelser:

  1997 side I-03843
  Dom af 9. juli 1997


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Spm. om centrale sager fra EF-Domstolen om begrænsninger af markedsføring med hensyn til børn og unge, til udenrigsministeren af 19. august 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik