C-467/98 Kommissionen mod Danmark (Open Skies) DOM

Traktatbrud - en medlemsstats indgåelse og anvendelse af en bilateral »open skies«-aftale med USA - afledt ret, der regulerer det indre marked på luftfartsområdet (forordning (EØF) nr. 2299/89, nr. 2407/92, nr. 2408/92, nr. 2409/92 og nr. 95/93) - Fællesskabets eksterne kompetence - EF-traktatens artikel 43 EF - EF-traktatens artikel 10 EF

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler det i henhold til EF-traktatens artikel 10 EF og EF-traktatens artikel 43 EF samt Rådets forordning (EØF) nr. 2409/92 af 23. juli 1992 om billetpriser og rater inden for luftfart og Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 af 24. juli 1989 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 3089/93 af 29. oktober 1993, idet det har indgået og uanset genforhandlingen af luftfartsaftalen af 16. december 1944 mellem Kongeriget Danmark og USA har opretholdt internationale forpligtelser med USA
  • vedrørende priser på ruter inden for Fællesskabet, som anvendes af luftfartsselskaber, der er udpeget af USA
  • vedrørende de edb-reservationssystemer, der tilbydes til anvendelse eller anvendes på dansk område
  • der giver USA ret til at nægte eller tilbagekalde trafikrettighederne i de tilfælde, hvor de luftfartsselskaber, som Kongeriget Danmark har udpeget, ikke ejes af Kongeriget Danmark eller af danske statsborgere.
  Der henvises i øvrigt via sideløbende sag C-471/98 Kommissionen mod Belgien til tidligere domme.
   

  Samling af Afgørelser:

  2002 side I-09519

  Domstolens dokumenter

  Stævning: 18. december 1998
   
   
   
   

  Kommissionens dokumenter

  KOM (2002) 0649 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om følgerne for den europæiske luftfartspolitik af Domstolens domme af 5. november 2002

  KOM (2003) 0094 1) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om forbindelserne mellem Fællesskabet og tredjelande inden for luftfart 2) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande


  Folketingets dokumenter:

  Info-noter: 
  EF-domstolens afgørelse om "Open-skies"-aftaler - Info-note 53 af 4.december 2002

  Bilag: 
  Kopi TRU: svar på spm. 113 om konsekvenser for Danmark og danske luftfartsselskaber vedr. dommen om "Open Skies" aftaler, bilag 477 af 20. december 2002

  Grundnotat om følgerne af domme om europæisk luftfartspolitik, bilag 523 af 23. januar 2003

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik