C-459/99 MRAX mod Etat belge (DOM)

Tredjelandsstatsborgere, der er ægtefæller til statsborgere i medlemsstater - visumpligt - ret til indrejse for ægtefæller uden identitetsdokumenter og visum - ret til ophold for ægtefæller, der er indrejst ulovligt - ret til ophold for ægtefæller, der er lovligt indrejst, men hvis visum er udløbet på tidspunktet for ansøgning om opholdstilladelse - direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF og 73/148/EØF samt forordning (EF) nr. 2317/95

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sagen var anlagt af en belgisk forening mod racisme, antisemitisme og fremmedhad, som fandt, at et belgisk cirkulære, som bestemte, at tredjelandsstatsborgere, der er ægtefæller til EU-borgere, skulle afvises ved grænsen, hvis de ikke var i besiddelse af et visum, var i strid med EU-retten.

  Dommen forholder sig især til muligheden for at indføre visumpligt i forbindelse med tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold. Domstolen besvarer spørgsmålet om ulovlig indrejse i et EU-land eller et udløbet visum alene kan danne grundlag for at nægte en opholdstilladelse.

  Forelæggende Ret:

  Conseil d'Etat - Belgien

  Samling af Afgørelser:

  2002 side I 06591

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 23. november 1999

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 13. september 2001

  Dom af 25. juli 2002


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Spm. om ministeriets praksisændringer på baggrund af Carpenter-dommen og Mrax-dommen, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren, spørgsmål 143 af 12. august 2008

  Spm. om hvordan den danske praksis har ændret sig som konsekvens af afgørelser fra EF-Domstolen, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren, spørgsmål 182 af 24. september 2008

  EU-noter: 
  Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed, E 56 af 21. august 2008


  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik