T-21/99 Dansk Rørindustri A/S mod Kommissionen (DOM + APPEL)

Sagen omhandler: Konkurrence - aftaler - aftaler mellem virksomheder - bevis for overtrædelsens varighed påhviler Kommissionen (EF-traktaten, art. 85, stk. 1 (nu art. 81, stk. 1, EF)) Konkurrence - administrativ procedure - forpligtelse for Kommissionen til at advare virksomhederne om, at deres adfærd er ulovlig - foreligger ikke - følgerne af en sådan advarsel Konkurrence - administrativ procedure - den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 6 kan ikke anvendes - anvendelse af de almindelige fællesskabsretlige principper

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  For appelsag - se Forenede sager C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-206/02 P, C-207/02 P, C-208/02 P og C-213/02 P Dansk Rørindustri A/S m.fl. mod Kommissionen 

  Konkurrence - kartel - fjernvarmerør - EF-traktatens artikel 85 (nu artikel 81 EF) - boykot - bøde - retningslinjer for beregningen af bøder

  Hvis der ikke foreligger beviser, som direkte kan godtgøre varigheden af en overtrædelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 1 (nu artikel 81, stk. 1, EF), indebærer retssikkerhedsprincippet, at Kommissionen i det mindste må fremføre beviser, som vedrører faktiske omstændigheder, der ligger tilstrækkeligt tæt på hinanden til, at det med rimelighed kan fastslås, at overtrædelsen har varet uafbrudt mellem to præcise datoer(jf. præmis 62).

  Kommissionen er under en undersøgelse i medfør af forordning nr. 17 ikke forpligtet til at advare de berørte virksomheder om, at deres adfærd er ulovlig, og heller ikke om følgerne af at fortsætte denne.

  Artikel 1 i Kommissionens beslutning 1999/60/EF af 21. oktober 1998 om en procedure efter EF-traktatens artikel 85 (sag IV/35.691/E-4: Rørkartel (præisolerede rør)) annulleres, for så vidt som den fastslår, at sagsøgeren har overtrådt traktatens artikel 85, stk. 1, ved at have deltaget i den i denne artikel angivne overtrædelse i perioden fra april til august 1994.)

  Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes i øvrigt.


  Samling af Afgørelser:

  2002 side II-01681


  Domstolens dokumenter:

  Stævning af 21. januar 1999

  Dom af 20. marts 2002

  Appel af 21. maj 2002

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik