De forenede sager C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P og C-219/00 P, Aalborg Portland A/S m.fl. mod Kommissionen (DOM)

Sagen omhandler: Appel - konkurrence - cementmarkedet - EF-traktatens artikel 85, stk. 1 (nu artikel 81, stk. 1, EF) - Rettens kompetence - retten til kontradiktion - aktindsigt - samlet og kontinuerlig overtrædelse - pålæggelse af ansvar for en overtrædelse - bevis for deltagelse i den generelle aftale og i dens gennemførelse - bøde – udmåling

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Appel af dom i sag T-25/95 (m.fl.) Cimenteries CBR. m.fl. mod Kommissionen

  Domstolen bekræfter i det væsentlige dommen afsagt af Retten i Første Instans i 2000 vedrørende cement-kartellet.

  Alene bøden, der blev pålagt Ciments français SA, nedsættes fra 13 570 000 EUR til 9 620 000 EUR, idet de bøder, som de øvrige parter blev pålagt, opretholdes.
   
  Praksis og aftaler, der er i strid med konkurrencereglerne, udgør økonomiske overtrædelser, hvormed virksomhederne, der deltager heri, søger at maksimere deres indtjening. De skadelige virkninger på markedet og i forhold til forbrugerne er særligt alvorlige inden for cementindustrien, da de rammer bygge- og boligsektoren og generelt markedet for fast ejendom.

  Referencer:

  Høgh, K. (2004). Succession of Liability for Competition Law Infringements - the Cement Judgment. European Competition Law Review, 2004, 534-537.
   
  Johansen, T. B. & Weidemann, A. (2005). Aftaler, samordnet praksis og komplekse karteller i EU-Konkurrenceretten. EU-ret og Menneskeret, 2/2005, 103-17.
   
  Kjølbye, L. (2005). EF-Domstolenes praksis i 2004. EU-ret og Menneskeret, 1/2005, 3-45.

  Samling af Afgørelser:

  2004 side I-00123
   

  Domstolens dokumenter:

  Appel: 24. maj 2000
   
   
   
   
   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag:

  Spm. 38 om EF-Domstolen, Aalborg Portland, til udenrigsministeren,  bilag 414 af 8. januar 2004

  Svar på spm. 38 om EF-Domstolens dom mod Aalborg Portland, bilag 498 af 6. februar 2004

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik