C-43/00 Andersen og Jensen ApS mod Skatteministeriet (DOM)

Tilnærmelse af lovgivningerne - Direktiv 90/434/EØF - Fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier - Tilførsel af aktiver eller tilførsel af en gren af en virksomhed – Begreber

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) Artikel 2, litra c) og i), i Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater skal fortolkes således, at der ikke foreligger en tilførsel af aktiver i direktivets forstand i tilfælde, hvor en transaktion går ud på, at det indskydende selskab bevarer provenuet af et betydeligt lån, selskabet har optaget, mens de hertil svarende forpligtelser overføres til det modtagende selskab. Det er herved uden betydning, at det indskydende selskab bevarer en mindre aktiepost i et tredje selskab.

  2) Det tilkommer den nationale ret at bedømme, om en tilførsel af aktiver vedrører en selvstændig bedrift i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 2, litra i), i direktiv 90/434, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler, når det modtagende selskabs fremtidige likviditetsbehov skal tilvejebringes ved en driftskredit fra et pengeinstitut, som bl.a. kræver, at aktionærerne i det modtagende selskab stiller sikkerhed i form af aktier, der repræsenterer selskabets kapital

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret (Sagsnr. B-0679-97)

  Referencer

  Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: Fællesskabsretten og virksomhedsbegrebet. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2002 nº 215

  Serup, Michael: Tilførsel af aktiver. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2002 nº 283

  Samling af Afgørelser:

  2002 side I-00379 

  Domstolens dokumenter:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse: 9. februar 2000

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 11. september 2001

  Dom af 15. januar 2002

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik