C-60/00 Carpenter mod Secretary of State for the Home Department (DOM)

Fri udveksling af tjenesteydelser - artikel 49 EF - direktiv 73/148/EØF - statsborger i en medlemsstat, der er etableret i den pågældende medlemsstat, og som leverer tjenesteydelser til personer etableret i andre medlemsstater - opholdsret i den pågældende medlemsstat for en ægtefælle, der er statsborger i et tredjeland

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EF-Domstolen fastslog, at en EU-borger kan få , hvis EU-borgeren fra sit eget land gør brug af retten til fri levering af tjenesteydelser.

  Sagen handlede om en britisk statsborger, Hr. Carpenter, der var bosat i Storbritannien, hvorfra han solgte reklameplads til annoncører i andre medlemsstater. Storbritannien ville udvise hans filippinske ægtefælle. Ifølge Domstolen vedrørte hans rejser til andre EU-lande for at sælge annoncer den fri udveksling af tjenesteydelser. Domstolen fandt derfor, at Hr. Carpenter ville få vanskeligt ved at udøve sin ret til fri bevægelighed, hvis hans filippinske kone ikke kunne passe hans to børn fra første ægteskab, mens han var på rejser i andre EU-lande.

  Domstolen baserede sin afgørelse på en fortolkning af EF-traktatens artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser samt direktiv 73/148, forordning nr. 1612/68 og direktiv 68/360.

  Endvidere henviste Domstolen til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for familielivet. 
   

  Forelæggende Ret:

  Immigration Appeal Tribunal - Forenede Kongerige

  Samling af Afgørelser:

  2002 side I-06279

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 16. december 1999

   

  Dom af 12. juli 2002

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:

  Spm. om ministeriets praksisændringer på baggrund af Carpenter-dommen og Mrax-dommen, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 143 af 12. august 2008

  Spm. om hvordan den danske praksis har ændret sig som konsekvens af afgørelser fra EF-Domstolen, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 182 af 24. september 2008

  EU-noter:
  EF-Domstolens dom om opholdstilladelse til udlændinge, som er gift med EU-statsborgere 
  EU-note (072) E 53 af 12. august 2008

  Dom fra EF-domstolen om retten til opholds-tilladelse for udenlandske ægtefæller (Akrich-dommen) 
  EU-note (072) E 54 af 12. august 2008

  Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed 
  EU-note (072) E 56 af 21. august 2008

  Europaudvalgets behandling af opholdsdirektivet (direktiv 2004/38/EF) (Læs fra side 5 om div. § 20-spørgsmål)
  EU-note (072) E 57 af 26. august 2008

   

   

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik