C-112/01 SPKR 4 nr. 3482 ApS mod Skatteministeriet DOM

Forordning (EØF) nr. 2913/92 og (EØF) nr. 2454/93 - ekstern fællesskabsforsendelse - overtrædelse eller uregelmæssighed - opkrævning af toldskyld – betingelser

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 379, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om fastsættelse af visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, sammenholdt med Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, skal fortolkes således, at en toldskyld, der er opstået ved en overtrædelse eller uregelmæssighed i forbindelse med en forsendelse efter proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse, kan opkræves af afgangstoldstedet hos den hovedforpligtede, selv om afgangstoldstedet ikke inden udløbet af den ellevte måned efter datoen for registreringen af angivelsen til fællesskabsforsendelse har underrettet den hovedforpligtede om, at forsendelsen ikke er blevet frembudt for bestemmelsestoldstedet, og at det ikke kan fastslås, hvor overtrædelsen eller uregelmæssigheden har fundet sted. Dette gælder også, såfremt afgangstoldstedet ikke har fulgt en administrativ ordning for fremsendelse af oplysninger, som early warning-systemet, eller såfremt overskridelsen af fristen skyldes en fejl eller uagtsomhed fra afgangstoldstedets side.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret (Sagsnr. B-2979-98)

  Referencer

  Samling af Afgørelser: 2002 side I-10655

  Domstolens dokumenter

  Anmodning om præjudiciel afgørelse: 9. marts 2001

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 30. maj 2002

  Dom af 14. november 2002

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik