C-223/01 AstraZeneca A/S mod Lægemiddelstyrelsen DOM

Sagen omhandler: Lægemidler - markedsføringstilladelse for et generisk lægemiddel - tilbagetrækning af markedsføringstilladelsen for referencelægemidlet - forkortet procedure

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) Artikel 4, stk. 3, nr. 8, andet afsnit, litra a), nr. iii), i Rådets direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om lægemidler, som ændret ved Rådets direktiv 93/39/EØF af 14. juni 1993, skal fortolkes således, at ordet »markedsført« refererer til et lægemiddel, for hvilket der er udstedt en markedsføringstilladelse i den berørte medlemsstat.

  2) For at en ansøgning om markedsføringstilladelse for et generisk lægemiddel kan behandles efter den forkortede procedure i henhold til artikel 4, stk. 3, nr. 8, andet afsnit, litra a), nr. iii), i direktiv 65/65, som ændret, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at markedsføringstilladelsen for referencelægemidlet er gældende i den berørte medlemsstat på ansøgningstidspunktet.
   

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret (Sagsnr. B-1214-99, B-3565-99)

  Samling af Afgørelser:

  2003 side I-11809

  Domstolens dokumenter

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 23. maj 2001

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 23. januar 2003

  Dom af 16. oktober 2003

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik