C-383/01 De Danske Bilimportører mod Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen (DOM)

Sagen omhandler: Frie varebevægelser - registreringsafgift af nye biler - intern afgift - foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) En registreringsafgift af nye motorkøretøjer, indført af en medlemsstat, som ikke har nogen indenlandsk produktion af køretøjer, såsom den, der er fastsat ved lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999, udgør en intern afgift, hvis forenelighed med fællesskabsretten ikke skal undersøges i lyset af artikel 28 EF, men på baggrund af artikel 90 EF. 

  2) Artikel 90 EF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en sådan afgift.

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret (Sagsnr. B-1798-99)

  Referencer:

  UfR 2001.1407Ø: Forelæggelse af spørgsmål for EF-Domstolen vedrørende lovligheden af registreringsafgift for nye biler.

  UfR 2006B.47: Engsig Sørensen, K.: Udvidet prøvelse af afgifters overensstemmelse med de grundlæggende regler om fri bevægelighed
  Skat Udland 2001, nr. 45

  Krewald, M. (2001). Præjudiciel prøvelse om registreringsafgift. Skat Udland, 2001 (142).

  Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2001.853

  Kjølbye, L. (2004). Fællesskabsdomstolenes praksis i 2003, EU-ret og Menneskeret, 1/2004, 1-42.

  Broberg, M. & Holst-Christensen, N. (2007). EU-domme med bemærkninger og spørgsmål (4. udg.), s. 228

  Samling af Afgørelser:

  2003 side I-06065

  Domstolens dokumenter

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. september 2001

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 27. februar 2003

  Dom af 17. juni 2003

  Domstolens pressemeddelelse nr. 53/2003 af 17. juni 2003

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik