C-8/01 Assurandør-Societetet som mandatar for Taksatorringen mod Skatteministeriet DOM

Sjette momsdirektiv - artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f), og artikel 13, punkt B, litra a) - fritagelse for tjenesteydelser, som præsteres af selvstændige grupper af personer, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning - fritagelse for forsikringstransaktioner og tjenesteydelser i forbindelse med forsikringstransaktioner, som udføres af forsikringsmæglere og forsikringsformidlere - taksation af motorkøretøjsskader, som en forening foretager for forsikringsselskaber, der er medlemmer af foreningen

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 13, punkt B, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at taksation af motorkøretøjsskader, som en forening, hvis medlemmer er forsikringsselskaber, yder til sine medlemmer, hverken udgør forsikringstransaktioner eller tjenesteydelser i forbindelse med disse transaktioner, som udføres af forsikringsmæglere eller forsikringsformidlere i bestemmelsens forstand

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret (Sagsnr. B-1884-97)

  Referencer

  Lundström, Susann: EG-aktuellt på mervärdesskatteområdet, Svensk Skattetidning 2004 p.53-55 

  Samling af Afgørelser:

  2003 side I-13711

  Domstolens dokumenter

  Anmodning om præjudiciel afgørelse: 20. december 2000

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 3. oktober 2002

  Dom af 20. november 2003

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik