T-241/01 SAS mod Kommissionen (konkurrence) DOM

Sagen omhandler: Konkurrence - aftale - luftfart - forordning (EØF) nr. 3975/87 - anmeldte aftaler - aftale, der overskrider rammerne for anmeldelsen - markedsdeling - bøde - retningslinjer for beregningen af bøder - overtrædelsens grovhed - meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse - formildende omstændigheder - fuld prøvelsesret.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

  Referencer:

  Kjølbye, L. (2006). EF-Domstolenes praksis i 2005. EU-ret og Menneskeret, 1/2006, 3-46.

  Samling af Afgørelser:

  2005 side II-02917

  Dokumenter fra Domstolen

  Stævning: 2. oktober 2001

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik