T-306/01 Abdirisak Aden m.fl. mod Rådet og Kommissionen DOM

Sagen omhandler: Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for personer og enheder med tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban — Fællesskabets kompetence — indefrysning af midler — grundlæggende rettigheder — jus cogens — domstolsprøvelse — annullationssøgsmål.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Domskonklusion:

  1) Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende påstanden om annullation af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 af 6. marts 2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan og om ophævelse af forordning (EF) nr. 337/2000 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 2199/2001 af 12. november 2001 om fjerde ændring af forordning nr. 467/2001.

  2) Rådet frifindes for så vidt angår påstanden om annullation af Rådets forordning nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning nr. 467/2001.

  Dommen er appelleret 23. november 2005 - se sag C-415/05

  Referencer:

  Kjeldgaard-Pedersen, Astrid: Nye bidrag til debatten om internationale normkonflikter?, EU-ret & menneskeret 2008 p.323-336

  Samling af Afgørelser:

  2005 II-03533

  Dokumenter fra Domstolen:


  Dokumenter fra Folketinget:

  §20-spørgsmål: 
  Om sikkerhedspolitik i traktaten 
  2005-06 - Svar på § 20-spørgsmål (S 393) af 3. november 2005

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik