C-151/02 Landeshauptstadt Kiel mod Norbert Jaeger (arbejdstidsdirektivet) DOM

Sagen omhandler: Socialpolitik - beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed – begreberne arbejdstid og hvileperiode – vagttjeneste (Bereitschaftsdienst), der udføres af en læge på et hospital.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal fortolkes således, at en vagttjeneste (»Bereitschaftsdienst«), som en læge udfører efter ordningen med fysisk tilstedeværelse på hospitalet, fuldt ud skal anses for at være arbejdstid i direktivets forstand, selv om lægen har lov til at hvile sig på arbejdsstedet i de perioder, hvor hans arbejdsydelser ikke er påkrævet, og direktivet er følgelig til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter arbejdstagerens arbejdsfrie perioder under en sådan vagttjeneste betragtes som hviletid.

  Foreliggende Ret:

  Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Sagsnr. 3 Sa 611/01)

  Samling af Afgørelser:

  2003 side I-08389

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 12. marts 2002

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. april 2003

  Domstolens dom af 9. september 2003

  Domstolens pressemeddelelse nr. 68/2003 af 9. september 2003

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik