Forenede sager C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-206/02 P, C-207/02 P, C-208/02 P og C-213/02 P Dansk Rørindustri A/S m.fl. mod Kommissionen DOM

Sagen omhandler: Appel - konkurrence - fjernvarmerør (præisolerede rør) - EF-traktatens artikel 85, stk. 1 (nu artikel 81, stk. 1, EF) - kartel - boykot - bøder - retningslinjer for bødeberegningen - forbud mod tilbagevirkende kraft - berettiget forventning - lovlighed - samarbejdsmeddelelsen - begrundelsespligt.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Appelsag ved Domstolen (forkastet)

  Appelsag - se T-21/99 Dansk Rørindustri mod Kommissionen

  Appellerne forkastes

  Referencer:

  Kjølbye, L. (2006). EF-Domstolenes praksis i 2005. EU-ret og Menneskeret, 1/2006, 3-46.

  Johansen, T. B. & Weidemann, A. (2005). Aftaler, samordnet praksis og komplekse karteller i EU-Konkurrenceretten. EU-ret og Menneskeret, 2/2005, 103-17.

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-05425

  Domstolens dokumenter:

  Appel: 21. maj 2002

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. juli 2004

  Dom af 28. juni 2005

  Domstolens pressemeddelelse nr. 60/2005 af 28. juni 2005

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik