C-18/02 Danmarks Rederiforening for DFDS Torline A/S mod LO Landsorganisationen i Sverige for SEKO DOM

Sagen omhandler: Bruxelles-konventionen — artikel 5, nr. 3 — kompetence i sager om erstatning uden for kontrakt — det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået — kampskridt varslet af et fagforbund i en kontraherende stat over for ejeren af et skib, der er registreret i en anden kontraherende stat.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) a) Artikel 5, nr. 3, i konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, som ændret ved konventionen af 9. oktober 1978 om Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse, ved konventionen af 25. oktober 1982 om Den Hellenske Republiks tiltrædelse, ved konventionen af 26. maj 1989 om Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks tiltrædelse og ved konventionen af 29. november 1996 om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse, skal fortolkes således, at begrebet »sager om erstatning uden for kontrakt« omfatter sager om lovligheden af kollektive kampskridt, som efter den pågældende kontraherende stats retsregler hører under en anden rets enekompetence end den ret, der har kompetence til at påkende krav om erstatning for skade, der er tilføjet ved det pågældende kampskridt.

  b) For at konventionens artikel 5, nr. 3, finder anvendelse på en situation som den, der foreligger i hovedsagen, er det tilstrækkeligt, at det kollektive kampskridt er en nødvendig betingelse for sympatiaktioner, som vil være skadeforvoldende.

  c) Med hensyn til anvendelsen af konventionens artikel 5, nr. 3, gør det ikke nogen forskel, at iværksættelse af et kollektivt kampskridt af den varslende part stilles i bero på afgørelsen af kampskridtets lovlighed.

  2) Under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, skal konventionens artikel 5, nr. 3, fortolkes således, at skade som følge af kollektive kampskridt iværksat af et fagforbund i en kontraherende stat, der besejles af et skib indregistreret i en anden kontraherende stat, ikke nødvendigvis skal anses for sket i flagstaten, således at rederiet kan anlægge erstatningssag mod fagforbundet i flagstaten.

  Forelæggende Ret:

  Arbejdsretten (Sagsnr. 2001.335)

  Referencer:

  UfR 2006B.195 Roose Øvlisen, M.: Den seneste retsudvikling om præjudicielle forelæggelser (s. 198)

  Samling af Afgørelser:

  2004 side I-01417

  Domstolens dokumenter:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 25. januar 2002

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 18. september 2003

  Dom af 5. februar 2005

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik