C-304/02 Kommissionen mod Frankrig (fiskeri) DOM

Sagen omhandler: Traktatbrud - fiskeri - medlemsstaternes kontrolforpligtelser - Domstolens dom, der fastslår et traktatbrud - manglende opfyldelse - artikel 228 EF - betaling af et fast beløb - pålæggelse af en tvangsbøde.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Den Franske Republik har ikke truffet alle de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelsen af dommen af 11. juni 1991 i sagen Kommissionen mod Frankrig (sag C-64/88), og har dermed tilsidesat de forpligtelser, der påhviler den i medfør af artikel 228 EF,

  – idet den ikke udøver en fiskerikontrol, der er i overensstemmelse med kravene i henhold til fællesskabsbestemmelserne, og

  – idet den ikke sikrer, at overtrædelser af bestemmelserne om fiskeri forfølges i overensstemmelse med kravene i henhold til fællesskabsbestemmelserne.

  Referencer:

  UfR 2005B.347: Pagh, Peter. EF-dom ændrer indholdet i det danske forbehold for EU's retlige samarbejde - miljøstrafferet en del af det overnationale samarbejde (s. 350)

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-06263 

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning af 27. august 2002

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 29. april 2004 (1. forslag)

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 18. november 2004 (2. forslag)

  Dom af 12. juli 2005

  Domstolens pressemeddelelse nr. 68/2005 af 12.juli 2005

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik