C-379/02 Skatteministeriet mod Imexpo Trading A/S DOM

Sag omhandler: Fælles toldtarif — toldpositioner — tarifering i den kombinerede nomenklatur — stoleunderlag

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Den kombinerede nomenklatur, som fremgår af bilag I i forordning nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og dens fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af henholdsvis forordning nr. 1734/96, nr. 2086/97, nr. 2261/98 og nr. 2204/99, skal fortolkes således, at det i en tvist, hvor parterne modstridende gør gældende, at stoleunderlag af plast i forskellige former, der er særligt udformet til at blive anbragt i drejningsfeltet for stole med hjul og lette deres rulning, henhører under underposition 3918 10 90 og underposition 9403 70 90, er den første af disse positioner, der skal have forrang. 

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret (Sagsnr. B-2799/01)

  Referencer:

  UfR 2006B.195: Roose Øvlisen, Malene: Den seneste retsudvikling om præjudicielle forelæggelser

  Samling af Afgørelser:

  2004 side I-09273

  Domstolens dokumenter:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 15. oktober 2002

  Dom af 7. oktober 2004

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik