C-382/02 Cimber Air mod Skatteministeriet (DOM)

Sjette momsdirektiv - artikel 15, nr. 6, 7 og 9 - afgiftsfritagelse for udførsel til steder uden for Fællesskabet - begrebet luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigstrafik - fritagelse for levering af forsyninger, herunder proviant, til en indenrigsflyvning.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Artikel 15, nr. 6, 7 og 9 i direktiv 77/388 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, der hjemler fritagelse for merværdiafgift for visse transaktioner vedrørende luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal fortolkes således, at den levering af goder og de tjenesteydelser, der er omhandlet i disse bestemmelser, til fly, der foretager indenrigsflyvninger, men som anvendes af sådanne selskaber, er fritaget for merværdiafgift.

  Ved bedømmelsen af, om et luftfartsselskab hovedsageligt flyver i udenrigstrafik i nævnte artikel 15, nr. 6’s forstand, skal et selskab under alle omstændigheder anses for at have denne karakter, såfremt dettes anden virksomhed end udenrigsvirksomhed kan konstateres at være af mærkbart mindre omfang end dets udenrigsvirksomhed. Det tilkommer i den forbindelse de nationale domstole at vurdere den respektive størrelse af udenrigsandelen af dette selskabs virksomhed og af dets andel af anden virksomhed end udenrigsvirksomhed. Der kan ved denne vurdering tages hensyn til alle forhold, der giver en indikation af det forholdsmæssige omfang af den pågældende typetrafik, bl.a. omsætningen.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret (Sagsnr. B-2265-01)

  Referencer:

  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2005.957

  Samling af Afgørelser:

  2004 side I-08379 

  Domstolens dokumenter:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 9.oktober 2002

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 25. marts 2004

  Dom af 16. september 2004

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik