C-384/02 Straffesagen mod Knud Grøngaard og Allan Bang (insiderhandel) DOM

Sagen omhandler: Tilnærmelse af lovgivningerne – insiderhandel – direktiv 89/592 – forbud mod at videregive intern viden til tredjemand – undtagelse – videregivelse af intern viden som et normalt led i udøvelsen af beskæftigelse – begreb – medlem af bestyrelsen eller medlem af samarbejdsudvalget for en koncern, der videregiver sådan viden til formanden for den faglige organisation, som organiserer de arbejdstagere, der har valgt denne person – lovlighed – betingelser – formandens videregivelse af denne viden til medarbejdere.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 89/592/EØF af 13. november 1989 om samordning af retsforskrifterne vedrørende insider-handel er til hinder for, at en person, som modtager intern viden i sin egenskab af repræsentant for arbejdstagerne i bestyrelsen for et selskab eller i sin egenskab af medlem af samarbejdsudvalget for en koncern, videregiver sådan viden til formanden for den faglige organisation, som organiserer disse arbejdstagere, og som har valgt personen som medlem af samarbejdsudvalget, medmindre:

  – der er en tæt forbindelse mellem videregivelsen og udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktioner, og

  – videregivelsen er strengt nødvendig for udøvelsen af nævnte beskæftigelse, erhverv eller funktioner.

  Ved efterprøvelsen skal den nationale ret på baggrund af de gældende nationale regler særlig tage hensyn til:

  – at den nævnte undtagelse fra forbuddet mod videregivelse af intern viden skal fortolkes strengt

  – at enhver yderligere videregivelse kan øge risikoen for, at den interne viden udnyttes til formål, som er i strid med direktiv 89/592, og

  – følsomheden af den interne viden.

  Forelæggende Ret:

  Københavns Byret (sagsnr. 16. afd. 4996/2001)

  Referencer:

  Kjølbye, L. (2006). EF-Domstolenes praksis i 2005. EU-ret og Menneskeret, 1/2006, 3-46.

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-09939

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 14. august 2002

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 25. maj 2004

  Dom af 22. november 2005

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik