C-392/02 Kommissionen mod Danmark (egne indtægter I) DOM

Sagen omhandler: Traktatbrud - Fællesskabernes egne indtægter - en efter lovgivningen skyldig toldskyld, der ikke er blevet efteropkrævet efter en fejl begået af de nationale toldmyndigheder - medlemsstaternes økonomiske ansvar.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Medlemsstaterne har pligt til at fastslå en fordring fra Fællesskabet på egne indtægter, når deres toldmyndigheder har de nødvendige oplysninger og følgelig er i stand til at beregne afgiftsbeløbet vedrørende en toldskyld og fastslå, hvem der er debitor, uafhængigt af, om betingelserne for anvendelse af artikel 220, stk. 2, litra b), i forordning nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodekser er opfyldt, og således af, om der kan ske bogføring og efterfølgende opkrævning af den pågældende toldskyld.

  Under disse betingelser har en medlemsstat, som undlader at fastslå en fordring fra Fællesskabet på egne indtægter og at stille det tilsvarende beløb til rådighed for Kommissionen, uden at betingelserne i artikel 17, stk. 2, i forordning nr. 1552/89 om gennemførelse af afgørelse 88/376 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter – dvs. at dette beløb ikke har kunnet inddrives på grund af force majeure, eller at det viser sig, at det definitivt er umuligt at foretage inddrivelsen af grunde, som ikke kan tilskrives medlemsstaten – er opfyldt, tilsidesat sine forpligtelser i medfør af fællesskabsretten og navnlig artikel 2 og 8 i afgørelse 94/728.

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-09811

  Dokumenter fra Domstolen:

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik