C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet (moms af lystbåde) DOM

Sagen omhandler: Fiskale bestemmelser – harmonisering af lovgivningerne – omsætningsafgifter – fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser i henhold til sjette direktiv – fritagelse for udlejning af fast ejendom – fritagelse for udlejning af parkeringspladser til køretøjer – begrebet køretøjer – alle transportmidler, herunder både.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 13, punkt B, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 92/111/EØF af 14. december 1992, skal fortolkes således, at begrebet udlejning af fast ejendom omfatter udlejning af bådepladser på vand og liggepladser på land til både på et havneareal.

  2) Sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b), nr. 2, skal fortolkes således, at begrebet »køretøjer« omfatter både.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret (sagsnr. B-0545-01; B-0546-01)

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-01527

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 15. november 2002

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 14. oktober 2004

  Dom af 3. marts 2005

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik