C-464/02 Kommissionen mod Danmark (registreringsafgift, firmabiler) DOM

Sagen omhandler: Traktatbrud — arbejdskraftens frie bevægelighed — motorkøretøjer — arbejdsgiverens tilrådighedsstillelse for arbejdstageren — køretøj indregistreret i arbejdsgiverens medlemsstat — arbejdstager bosat i en anden medlemsstat — afgift af motorkøretøjet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Danmark har for så vidt som dets lovgivning og administrative praksis ikke tillader, at arbejdstagere, der har bopæl i Danmark, og som i en anden medlemsstat har beskæftigelse, der ikke udgør deres hovederhverv, anvender en firmabil, der er indregistreret i denne anden medlemsstat, hvor deres arbejdsgivers virksomhed har hovedsæde, til erhvervsmæssige og private formål, og 
  – for så vidt som dets lovgivning og administrative praksis kun tillader, at arbejdstagere, der har bopæl i Danmark og som har beskæftigelse i en anden medlemsstat, anvender en firmabil – som hverken er bestemt til fortrinsvis varig anvendelse i Danmark eller faktisk anvendes på denne måde – der er indregistreret i denne anden medlemsstat, hvor deres arbejdsgivers virksomhed har sit hovedsæde eller faste forretningssted, til enten erhvervsmæssige eller erhvervsmæssige og private formål på de vilkår, at beskæftigelsen hos denne arbejdsgiver udgør den pågældendes hovederhverv, og at der betales afgift herfor, tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 39 EF. 
   

  Referencer:

  Kjølbye, L. (2006). EF-Domstolenes praksis i 2005. EU-ret og Menneskeret, 1/2006, 3-46.

  Broberg, M. & Holst-Christensen, N. (2007). EU-domme med bemærkninger og spørgsmål (4. udg.), s. 679

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-0729

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning: 23. december 2003


  Dokumenter fra Folketinget:

  Skatteministeriets notat om Kommissionens begrundede udtalelse af 7/2 2001 
  Alm. del - bilag 738 af 7. februar 2001

  Skatteministeriets notat vedr. Kommissionens stævning - 23/12-02 
  Alm. del - bilag 774 af 20. marts 2003

   

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik