C-466/02 Danmark mod Kommissionen (feta) DOM

Sag omhandler: Landbrug - geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler - betegnelsen "feta" - forordning (EF) nr. 1829/2002 - gyldighed.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Ved kendelse af 13. januar 2005 forenet med sag C-465/02 Kommissionen mod Tyskland

  Landbrug - geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler - betegnelsen "feta" - forordning (EF) nr. 1829/2002 - gyldighed.

  EF-Domstolen afsagde den 25. oktober 2005 dom i den såkaldte "feta-sag", som den danske regering anlagde ved EF-Domstolen for at danske producenter fortsat skulle kunne sælge oste under navnet "feta" i EU. Domstolen afgjorde, at betegnelsen "feta" er forbeholdt visse egne i Grækenland, hvis naturbetingede og menneskelige faktorer giver produktet dets særlige egenskaber.

  Dommen betyder, at danske producenter fra 15. oktober 2007 ikke længe kan markedsføre oste i EU under navnet "feta". Denne betegnelse vil herefter være forbeholdt græske producenter. De danske producenter vil formentlig også skulle anvende en anden betegnelse uden for EU, eftersom Kommissionen indgår bilaterale aftaler om oprindelsesbestemmelser med tredjelande.

  Samling af Afgørelser:

  2005 I-09115

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning: 30. december 2002

  Kendelse af 13. januar 2005 om forening med sag C-465/02 (Tyskland mod Kommissionen)

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 10. maj 2005

  Domstolens dom af 25. oktober 2005

  Domstolens pressemeddelelse nr. 92/2005 af 25. oktober 2005

  Dokumenter fra Folketinget:

  Bilag
  Sagsanlæg vedr. betegnelsen "Feta" 
  Alm. del - bilag 425 af 23. december 2002

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik