C-105/03 Straffesagen mod Pupino (DOM)

Sagen omhandler: Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager - artikel 34 EU og 35 EU - rammeafgørelse 2001/220/RIA - ofres stilling i forbindelse med straffesager - beskyttelse af sårbare personer - afhøring af mindreårige som vidner - en rammeafgørelses retsvirkninger.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 2 og 3 samt artikel 8, stk. 4, i Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager skal fortolkes således, at den nationale ret skal have mulighed for at tillade mindreårige børn, der – som i hovedsagen – påstår, at de har været ofre for mishandling, at afgive deres vidneforklaring efter regler, der gør det muligt at sikre et passende beskyttelsesniveau, f.eks. uden for det offentlige retsmøde og forud for afholdelsen heraf.

  Den nationale ret er forpligtet til at tage hensyn til de nationale bestemmelser som helhed og i videst muligt omfang fortolke dem i lyset af den nævnte rammeafgørelses ordlyd og formål.

  Forelæggende Ret:

  Tribunale di Firenze

  Referencer:

  Elholm, T. Pupino - bambino! Advokaten, 9/2005, s. 26-27

  Elholm,T. Historisk EU-dom. Advokaten 11/2005, s. 28-29

  Holst-Christensen, N. (2006). Er EF-Domstolens miljøstraffedom fra den 13. september 2005 endnu et eksempel på nedbrydningen af søjlestrukturen i EU's traktatgrundlag? EU-ret og Menneskeret, 2/2006, 77-85.

  Kjølbye, L. (2006). EF-Domstolenes praksis i 2005. EU-ret og Menneskeret, 1/2006, 3-46.

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-05285

  Domstolens dokumenter

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. februar 2003

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 11. november 2004

  Dom af 16. juni 2005

  Domstolens pressemeddelelse nr. 59/2005 af 16. juni 2005 (engelsk version)

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik