Forenede sager C-259/03, C-260/03 og C-343/03, Kommissionen mod Danmark (ordning for fiskerikvoter) (DOM)

Sagen omhandler: Traktatbrudssag - fiskerikvote - fiskeressourcer - fiskeriinspektion - fiskeriret.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Dom i forenede sager C-259/03, C-260/03 og C-343/03

  Danmark har

  - ved ikke at have fastsat de nærmere regler for udnyttelsen af de kvoter, som Danmark var blevet tildelt for hvert af fiskeriårene 1988, 1990-1992 og 1994 samt 1995-1997

  - ved ikke for hvert af disse fiskeriår at have sikret overholdelse af EF-retsforskrifterne om bevarelse af fiskeressourcerne gennem overvågning af fiskeriet, gennem et passende tilsyn med landinger og gennem registrering af fangster

  - ved ikke for hvert af disse fiskeriår i tide at have udstedt foreløbigt forbud mod fiskeri fra fiskerfartøjer, der førte dansk flag eller var registreret i Danmark, når den tildelte kvote måtte anses for at være opbrugt, og

  - ved for fiskeriåret 1988 at have undladt at give Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber meddelelse om indførte fiskeristop,

  tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (fiskeriår forud for 1993), artikel 9, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur (fiskeriår efter 1993), artikel 1 og artikel 11, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2241/87 af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til kontrol af fiskeri (fiskeriår forud for 1993) og artikel 2, artikel 21, stk. 1 og 2, samt artikel 31 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik

  C-259/03&td=ALL" target="_blank">Dokumenter fra Domstolen

  Stævning af 28. august 2003

  Dom af 14. juli 2005

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik