C-265/03 Igor Simutenkov mod Ministerio de Educación y Cultura og Real Federación Española de Fútbol (DOM)

Sagen omhandler: Internationale aftaler – partnerskabsaftalen Fællesskaberne-Rusland – arbejdstagere – ligebehandling – arbejdsvilkår – bestemmelse vedtaget af et sportsforbund i en medlemsstat, som begrænser det antal professionelle spillere fra tredjelande, som kan deltage i nationale kampe – ulovligt.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Artikel 23, stk. 1, i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side har direkte virkning, da den i klare, præcise og ubetingede vendinger fastsætter et forbud for hver medlemsstat mod at forskelsbehandle russiske statsborgere på grundlag af nationalitet i forhold til egne statsborgere for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse, hvorfor de personer, som bestemmelsen finder anvendelse på, kan påberåbe sig den ved domstolene i medlemsstaterne. (jf. præmis 22 og 29)

  Artikel 23, stk. 1, i partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side er til hinder for, at et sportsforbund i en medlemsstat anvender en af forbundet vedtaget bestemmelse på en professionel spiller af russisk nationalitet, som er lovligt beskæftiget af en klub i samme medlemsstat, og hvorefter klubberne i nationale turneringer kun må anvende et begrænset antal spillere fra tredjelande, som ikke er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

   

  Forelæggende Ret:

  Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso-Administrativo

  Retsgrundlag:

   Partnerskabs- og samarbejdsaftale EU-Rusland af 1. december 1997, art. 23

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-02579

  Domstolens dokumenter

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 9. maj 2003

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 11. januar 2005 - Domstolens pressemeddelelse nr. 3/2005 af 11. januar herom (engelsk version)

  Dom af 12. april 2005

  Domstolens pressemeddelelse nr. 32/2005 af 12. april 2005 (engelsk version)

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik