C-32/03 I/S Fini H mod Skatteministeriet (moms ved uopsigelighedsklausul) (DOM)

Sagen omhandler: Fiskale bestemmelser – harmonisering af lovgivningerne – omsætningsafgifter – fælles merværdiafgiftssystem – økonomisk virksomhed som omhandlet i sjette direktivs artikel 4 – afgiftspligtige personer.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 4, stk. 1-3, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 95/7/EF af 10. april 1995, skal fortolkes således, at en person, der ophører med at drive forretningsmæssig virksomhed, men som fortsat betaler leje og omkostninger vedrørende det lokale, der har været anvendt til denne virksomhed, fordi lejekontrakten indeholder en uopsigelighedsklausul, kan anses for en afgiftspligtig person og derfor kan fradrage moms vedrørende de således erlagte beløb, for så vidt som der er en direkte og umiddelbar forbindelse mellem denne betaling og den forretningsmæssige virksomhed, og det er godtgjort, at der ikke foreligger hensigt til svig eller misbrug.

  Forelæggende Ret:

  Højesteret (sagsnr. 435/01)

  Referencer:

  UfR 2005.2780H

  Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2005, s.533H

  Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 2005.599

  Samling af Afgørelser:

  side I-01599

  Domstolens dokumenter

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 22. januar 2003

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 28. oktober 2004

  Dom af 3. marts 2005

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik