C-402/03 Skov æg mod Bilka (produktansvar for mellemhandlere) (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 85 / 374 / EØF – produktansvar – mellemhandlerens ansvar for et defekt produkt

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EF-domstolen har afgivet følgende præjudicielle afgørelse (dommens konklusion):

  - Det er til hinder for en national regel, hvorefter mellemhandleren ud over de i direktivets artikel 3, stk. 3, udtømmende opregnede tilfælde hæfter for producentens objektive ansvar efter direktivet.

  - Det er ikke til hinder for en national regel, hvorefter mellemhandleren uden begrænsning hæfter for producentens culpaansvar.

  Foreliggende Ret:

  Vestre Landsret (Sagsnr. B-0271-02, B-0306-02)

  Referencer:

  UfR 2006B.211: Rostock-Jensen, Jens: Mellemhandlerens hæftelse for produktskade

  Kjølbye, L. (2007). EF-Domstolenes praksis i 2006. EU-ret og Menneskeret, 1/2007, 3-49.

  Samling af Afgørelser:

  2006 side I-00199


  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. september 2003

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 20. januar 2005

  Domstolens dom af 10. januar 2006


  Dokumenter fra Folketinget:

  §20-spørgsmål:

  Om EU-Domstolens afgørelse om salmonellainficerede æg 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1891) af 13. januar 2006

  EF-domstolens afgørelse om producentansvar
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1931) af 18.januar 2006

  Om Ef-domstolens afgørelse om producentansvar 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 1930) af 18. januar 2006

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik