C-446/03 Marks & Spencer plc mod David Halsey (HM Inspector of Taxes) (selskabsskat, fradrag af underskud) (DOM)

Sagen omhandler: Artikel 43 EF og Art. 48 EF – selskabsskat – koncerner – skattelempelse – moderselskabers overskud – fradrag af underskud pådraget af et hjemmehørende datterselskab – tilladt – fradrag af underskud pådraget i en anden medlemsstat af et ikke-hjemmehørende datterselskab – udelukket.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Art. 43 EF og Art. 48 EF er ikke på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, der generelt udelukker, at et hjemmehørende moderselskab har mulighed for at fradrage underskud, der i en anden medlemsstat er pådraget af et datterselskab, der har hjemsted i denne medlemsstat, i sit skattepligtige overskud, når den indrømmer en sådan mulighed for fradrag af underskud, der er pådraget af et hjemmehørende datterselskab.

  Det er imidlertid i strid med art. 43 EF og art. 48 EF at udelukke en sådan mulighed for et hjemmehørende moderselskab i en situation, hvor det ikke-hjemmehørende datterselskab på den ene side har udtømt alle de muligheder for at tage hensyn til underskuddene, der eksisterer i dets hjemstat med hensyn til det pågældende skatteår ved ansøgningen om lempelse såvel som med hensyn til tidligere skatteår, og der på den anden side ikke er mulighed for at tage hensyn til det ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud i dettes hjemstat i forbindelse med senere skatteår enten af selskabet selv eller af en tredjepart, bl.a. i tilfælde af overdragelse af datterselskabet til denne.

  Forelæggende Ret:

  High Court of Justice, Chancery Division (Sagsnr. CH/2003/APP/181)

  Referencer:

  UfR 2006B.30: Rønfeldt, T., Vinther, N. og Werlauff, E.: Om ret og pligt med hjemmel i EF-traktaten - om statens håndhævelse af accessoriske eller selvstændige pligter i tilknytning til en EU-frihedsrettighed

  Winther-Sørensen, N. (2007). EF-Domstolens praksis i sager om direkte skatter. EU-ret og Menneskeret, 4/2007, 193-205.

  Johansen, T. B. & Weidemann, A. (2005). Aftaler, samordnet praksis og komplekse karteller i EU-Konkurrenceretten. EU-ret og Menneskeret, 2/2005, 103-17.

  Broberg, M. & Holst-Christensen, N. (2007). EU-domme med bemærkninger og spørgsmål (4. udg.), s. 796

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-10837

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 16. juli 2003

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. april 2005

  Domstolens dom af 13. december 2005

  Domstolens pressemeddelelse nr. 107/2005 af 13. december

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik