T-30/03 Specialarbejderforbundet mod Kommissionen (DOM)

Det daværende Specialarbejderforbundet i Danmark, SiD, nu 3F, anlagde den 30. januar 2003 sag mod Kommissionen ved Retten i Første Instans. SiD nedlagde påstand om annullering af Kommissionens beslutning af 13. november 2002 om ikke at gøre indsigelse mod de skattemæssige regler, der siden 1. januar 1989 har været gældende for sømænd om bord på skibe, registreret i det danske skibsregister (DAS) eller i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Sag, der ved appelsag C-319/07 er blevet hjemvist til fornyet behandling - Sag C-646/11 P

  Sagen oprindelig afvist - for appel se sag C-319/07 P Specialarbejderforbundet mod Kommssionen 


  Det daværende Specialarbejderforbundet i Danmark, SiD, nu 3F, anlagde den 30. januar 2003 sag mod Kommissionen ved Retten i Første Instans. SiD nedlagde påstand om annullering af Kommissionens beslutning af 13. november 2002 om ikke at gøre indsigelse mod de skattemæssige regler, der siden 1. januar 1989 har været gældende for sømænd om bord på skibe, registreret i det danske skibsregister (DAS) eller i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).

  Kommissionen anfægtede den 17. marts 2003 3F’s søgsmålskompetence. EF-Domstolen afgjorde ved dom af 9. juli 2009 dette forhold, hvorefter Domstolen anså 3F som søgsmålsberettiget for så vidt angår 3F’s anbringende om, at Kommissionens afgørelse skal annulleres som følge af, at Kommissionen ikke indledte den formelle undersøgelsesprocedure, der er beskrevet i artikel 88, stk. 2 EF (nu artikel 108, stk. 2 TEUF).

  Retten skal således nu tage stilling til, om Kommissionen skulle have åbnet den formelle undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 88, stk. 2 EF (nu artikel 10, stk. 2 TEUF).

  Domstolens dokumenter:

  Stævning af 30. januar 2003

  Kendelse af 23. april 2007 (Sagen afvist - første omgang. Se nedenstående bilag af 15. januar 2010)

  Dom af 27. september 2011


  Folketingets dokumenter:

  Bilag:
  Notat om dansk intervention i sag om godkendelse af danske skatteordninger for tredjelandes statsborgere i DIS (sag T-30/03), bilag 178 af 15. januar 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik