C-144/04 Werner Mangold mod Rüdiger Helm (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 1999/70/EF - §§ 2, 5 og 8 i rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse - direktiv 2000/78/EF - artikel 6 - ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv - forskelsbehandling på grund af alder.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Fællesskabsretten, og navnlig artikel 6, stk. 1, i direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, der – som den i hovedsagen omhandlede – uden begrænsninger tillader indgåelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, når arbejdstageren er fyldt 52 år, medmindre der i nær forbindelse hermed tidligere har været indgået en tidsubegrænset ansættelseskontrakt med samme arbejdsgiver.

  En sådan lovgivning kan nemlig ikke begrundes under henvisning til direktivets artikel 6, stk. 1, uden at det er godtgjort, at fastsættelsen af en aldersgrænse, uafhængigt af andre overvejelser vedrørende strukturen på det pågældende arbejdsmarked eller den berørte arbejdstagers personlige forhold, er objektivt nødvendig for at opfylde målet om, at ældre arbejdsløse kommer ind på arbejdsmarkedet, og nævnte lovgivning går derfor ud over, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at opfylde det mål, der forfølges.

  Forelæggende Ret:

  Arbeitsgericht München

  Referencer:

  UfR 2006B.259: Princippet om forbud mod forskelsbehandling pga. alder som et almindeligt EU-retligt princip

  Samling af Afgørelser:

  2005 side I-09981

  Domstolens dokumenter

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. februar 2004

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 30. juni 2005

  Dom af 22. november 2005

  Domstolens pressemeddelelse nr. 99/2005 af 22. november (engelsk version)

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Henvendelse af 28/8-08 fra Dansk Arbejdsgiverforening vedr. høringssvar vedr. Kommissionens forslag til direktiv om ligebehandling 
  KOM [2008] 0426 – bilag 3 af 28. august 2008

  EU-noter: 
  Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme 
  EU-note (08) E 6 af 21. oktober 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik