C-150/04 Kommissionen mod Danmark (fradrag i pensionsindbetalinger) (DOM)

Sagen omhandler: Traktatbrud – arbejdskraftens frie bevægelighed – fri udveksling af tjenesteydelser – kapitalens frie bevægelighed – etableringsfrihed – indkomstskat – pension – ordning oprettet i et pensionsinstitut med hjemsted i en anden medlemsstat – skattelovgivning – begrænsning af retten til med hensyn til den skattepligtige indkomst at fradrage eller se bort fra indbetalinger til en pensionsordning – tvingende almene hensyn – effektiv skattekontrol – sammenhæng i skattesystemet – symmetri i skattesystemet – dobbeltbeskatningsoverenskomst.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Danmark har tabt en sag ved EF-Domstolen om fradrag i pensionsindbetalinger. Domstolen fastslår, at de danske regler om fradrag ved indbetaling til pensionsordninger er i strid med reglerne om det indre marked, for så vidt som fradragsretten ikke gælder ved indbetalinger til udenlandske selskaber.

  Referencer:

  Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2006.903.

  Dam, Henrik ; Graff Nielsen, Jacob: Om ET og pensionsbeskatning - Perspektiverne for det danske pensionssystem efter C-150/04, Juristen 2007 p.39-42

  Winther-Sørensen, Niels: Dom i den danske pensionsbeskatningssag, Skat Udland 2007 nº 3 p.184-190

  Rønfeldt, Thomas ; Werlauff, Erik: Dansk pensionsbeskatning i EU-retlig belysning - en retlig vurdering af Danmarks reaktion på dommen over Danmark i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark, Skat Udland 2008 nº 1, p.3-17

  Samling af Afgørelser:

  Samling af Afgørelser 2007 side I-01163

  Dokumenter fra Domstolen

  Stævning af 23. marts 2004

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 1. juni 2006

  Domstolens dom af 30. januar 2007

  Dokumenter fra Folketinget:

  EU-noter:
  Ny dom fra EF-Domstolen underkender det danske fradrag ved pensionsindbetalinger 
  EU-note (06) E 34 af 30. januar 2007

  §20-spørgsmål: 
  Om EF-domstolens stadig stigende politiske virke 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 3267) af 21. marts 2007

  Om EF-domstolen 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 3261) af 21. marts 2007 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik