C-196/04 Cadbury Schweppes mod Commissioners of Inland Revenue (DOM)

Sagen omhandler: Etableringsfrihed - lovgivning om kontrollerede udenlandske selskaber - medregning af kontrollerede udenlandske selskabers overskud i moderselskabets beskatningsgrundlag.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 43 EF og 48 EF skal fortolkes således, at de er til hinder for, at der i beskatningsgrundlaget for et hjemmehørende selskab, der er etableret i en medlemsstat, medregnes overskud, der er optjent af et kontrolleret udenlandsk selskab i en anden medlemsstat, når disse overskud dér beskattes på et lavere niveau end det, der finder anvendelse i den første stat, medmindre en sådan medregning kun angår rent kunstige arrangementer, der har til formål at undgå den normalt skyldige nationale skat. Anvendelsen af en sådan skattemæssig foranstaltning skal derfor undlades, når det på grundlag af objektive omstændigheder, som kan efterprøves af tredjemand, fremgår, at det kontrollerede udenlandske selskab, uanset at der foreligger skattemæssige bevæggrunde, reelt er etableret i værtsmedlemsstaten og dér faktisk udøver økonomisk virksomhed.

  Forelæggende Ret:

  The Special Commissioners

  Referencer:

  Rønfeldt, T. & Vinther, N. Dér røg CFC-reglerne - med 10 års tilbagevirkende kraft. Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2006 (818).

  Winther-Sørensen, N. (2007). EF-Domstolens praksis i sager om direkte skatter. EU-ret og Menneskeret, 4/2007, 193-205.

  Kjølbye, L. (2007). EF-Domstolenes praksis i 2006. EU-ret og Menneskeret, 1/2007, 3-49.

  Jørgensen, Marie Louise ; Hansen, Søren Jesper: Cadbury Schweppes - værn mod kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-beskatning), Skat Udland 2006 nº 10 p.799-803

  Knudsen, Mette ; Pham, Kia: Misbrug af de økonomiske frihedsrettigheder, Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2009 Særtillæg - april 2009, p.1-112

  Samling af Afgørelser:

  2006 side I-07995

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 29. april 2004

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 2. maj 2006 - Domstolens pressemeddelelse nr. 37/2006 af 2. maj herom (engelsk version)

  Domstolens dom af 12. september 2006

  Domstolens pressemeddelelse nr. 72/2006 af 12. september (engelsk version) 

   

  Dokumenter fra Folketinget: 

  16 spørgsmål vedrørende EU's afgørelse i Cadbury Schweppes-sagen 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 2271, S 2272, S 2274, S 2275, S 2277, S 2278, S 2279, S 2280, S 2282, S 2283, S 2284, S 2285, S 2287, S 2289, S 2290 og S 2292) af 1. februar 2007

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik