C-215/04 Marius Pedersen A/S mod Miljøstyrelsen (kontrol med affald) (DOM)

Sagen omhandler: Affald — overførsel af affald — affald til nyttiggørelse — begrebet anmelder — anmelderens forpligtelser.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Udtrykket "hvis denne mulighed ikke foreligger" i artikel 2, litra g), ii), i Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab, skal fortolkes således, at den omstændighed, at der tale om en godkendt indsamlingsvirksomhed, ikke i sig selv gør denne virksomhed til anmelder af en overførsel af affald til nyttiggørelse. Dog kan omstændigheder, såsom at affaldsproducenten er ukendt, eller at der er tale om så mange affaldsproducenter, hvis enkeltbidrag er så beskedne, at det vil være urimeligt, at de hver især skulle anmelde overførsel af affaldet, begrunde, at en godkendt indsamlingsvirksomhed anses for anmelder af en overførsel af affald til nyttiggørelse.

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret (Sagsnr. B-1489-01)

  Referencer:

  Hamer, Jens: Review of European Community & International Environmental Law 2006 p.227-229

  Samling af Afgørelser:

  2006 side I-01465

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse: 14. maj 2004

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 14. juli 2005

  Dom af 16. januar 2006

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik