C-317/04 Europa-Parlamentet mod Rådet (Behandling af personoplysninger - PNR) (DOM)

Sagen omhandler: Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - luftfart - afgørelse 2004/496/EF - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater - registre over flypassagerer, som videregives til Amerikas Forenede Staters told- og grænsekontrolmyndighed - direktiv 95/46/EF - artikel 25 - tredjelande - afgørelse 2004/535/EF - tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Forenet med sag C-318/04 Europa-Parlamentet mod Kommissionen
  EF-domstolen annullerer Kommissionens beslutning af 14. maj 2004 om tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger med den begrundelse, at beslutningen ikke er omfattet af persondatadirektivets anvendelsesområde. EF-domstolen annullerer ligeledes Rådets afgørelse af 17. maj 2004 om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og USA om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysinger til CBP. Domstolen anførte som begrundelse herfor, at TEF artikel 95, sammenholdt med persondatadirektivets artikel 25, ikke giver Fællesskabet kompetence til at indgå den pågældende aftale.

  Referencer:

  May 2006, Joined cases C-317/04 and C-318/04, European Parliament v. Council and Commission, European Constitutional Law Review 2007 Vol.3 p.127-147

  Gilmore, Gráinne ; Rijpma, Jorrit: Common Market Law Review 2007 p.1081-1099

  Samling af Afgørelser:

  2006 side I-04721

  Domstolens dokumenter

  Stævning af 27. juli 2004

  Kendelse afsagt 17. marts 2005 (Intervention af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse)

  Forslag til afgørelse af 22. november 2005

  Domstolens dom af 30. maj 2006

  Domstolens pressemeddelelse af 30. maj 2006 

  Folketingets dokumenter:

  Info-noter: 
  Europa-Parlamentet sender EU-USA aftale om passager-data til Domstolen 
  Info-note I - bilag 122 af 28. april 2004

  Bilag: 
  Aktuelt notat vedr. ny aftale mellem EU og USA om anvendelse af PNR-oplysninger forud for europaudvalgsmødet 27/6-07, alm. del 2006-07: bilag 387 af 21. juni 2007 
   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik