C-479/04 Laserdisken ApS mod Kulturministeriet (DOM)

Sagen omhandler: Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29/EF – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – retten til spredning.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  1) Gennemgangen af det første spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet.

  2) Artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/29 skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale retsforskrifter, hvorefter der indtræder konsumption af retten til spredning af originalværker eller eksemplarer heraf, som markedsføres uden for Det Europæiske Fællesskab af rettighedshaveren eller med dennes samtykke.

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret (Sagsnr. B-506-03)

  Referencer:

  Kjølbye, L. (2007). EF-Domstolenes praksis i 2006. EU-ret og Menneskeret, 1/2007, 3-49.

  Samling af Afgørelser:

  2006 side I-08089

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse: 16. november 2004

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 4. maj 2006

  Domstolens dom af 12. september 2006

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik