T-229/04 Sverige mod Kommissionen (Plantebeskyttelsesmidlet Paraquat) (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 91/414/EØF — plantebeskyttelsesmidler — paraquat som aktivt stof — tilladelse til markedsføring — godkendelsesprocedure — beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EU’s Ret i Første Instans har i en dom af 11. juli 2007 annulleret et EU-direktiv, som tilføjede stoffet paraquat til listen over tilladte plantebeskyttelsesmidler i EU. Sagen var anlagt af Sverige, støttet af Danmark, Finland og Østrig, som alle har forbudt brugen af stoffet.

  Retten begrunder sin afgørelse med, at Kommissionen har tilsidesat de proceduremæssige krav til godkendelse af stoffet, at der er tvivl om paraquats uskadelighed i forhold til menneskers sundhed, og at Kommissionens undersøgelse af stoffets skadelige virkninger på dyrs sundhed ikke er tilstrækkelig.

  Dommen kan ses som et eksempel på anvendelse af forsigtighedsprincippet, som bl.a. indebærer, at tvivl om stoffers skadelige virkninger for mennesker, dyr eller miljøet skal komme de sidstnævnte til gode.

  Samling af Afgørelser:

  Samling af Afgørelser 2007 side II-02437
    

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning: 27. februar 2004 

  Dom af 11. juli 2007

  Domstolens pressemeddelelse nr. 45/2007 af 11. juli

  Dokumenter fra Folketinget:

  EU-noter: 
  Retten i Første Instans annullerer Kommissionens godkendelse af plantebeskyttelsesmidlet paraquat 
  EU-note E 72 af 19. juli 2007 

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik