T-309/04 TV2 Danmark mod Kommissionen (DOM)

Sagen omhandler: Statsstøtte - foranstaltninger truffet af de danske myndigheder over for det offentlige tv-selskab TV2 til finansiering af dets public service-opgaver - foranstaltninger kvalificeret som statsstøtte, der er delvis forenelig og delvis uforenelig med fællesmarkedet - annullationssøgsmål - formaliteten - retlig interesse - ret til forsvar - radio- og tv-selskabers public service-opgaver - definition og finansiering - statsmidler - begrundelsespligt - undersøgelsesforpligtelse

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Dom i Forenede sager T-309/04,T-317/04, T-329/04 og T-336/04 ved Retten

  Retten i Første Instans har ved dom af 22. oktober 20081 annulleret Kommissionens beslutning fra 2004 om, at en del af den statsstøtte, som den danske stat ydede stationen gennem licensmidlerne, var i strid med EU’s konkurrenceregler.

  Dommen sætter foreløbigt punktum i fire annullationssager, som er anlagt af Danmark og TV 2, på den ene side, og af to kommercielle tv-selskaber SBS og Viasat, på den anden side, over for Kommissionens beslutning fra 2004.
  Retsgrundlag: Kommissionens Beslutning 2005/217/EF, Art. 86 EF, Art. 87 EF, Art. 295 EF

  Referencer:

  Döpkens, Harm-Randolf: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2009 p.214-216

  Dokumenter fra Domstolen

  Stævning af 28. juli 2004

  Kendelse af 1.marts 2007

  Dom af 22. oktober 2008

  Dokumenter fra Folketinget:

  Bilag: 
  Åbning af statsstøtteprocedure vedr. TV 2  
  Alm. del - bilag 771 af 19. marts 2003 

  EU-noter: 
  Danmark og TV 2 vinder sag ved EU’s Ret i Første Instans 
  EU-note (08) E 7 af 23. oktober 2008

  §20-spørgsmål: 
  Om tv-licens 
  2005-06 - Svar på § 20-spørgsmål (S 3404) af 29. marts 2006

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik