C-291/05 Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie mod R. N. G. Eind (DOM)

Fri bevægelighed for personer - arbejdstagere - opholdsret for et familiemedlem, der er statsborger i et tredjeland - arbejdstagerens tilbagevenden til den medlemsstat, hvori han er statsborger - oprindelsesmedlemsstatens forpligtelse til at give opholdstilladelse til familiemedlemmet - spørgsmålet, om der gælder en sådan forpligtelse i tilfælde, hvor arbejdstagerens ikke udfører reelt og faktisk arbejde.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen drejede sig om en hollandsk statsborger, Hr. Eind, der i 2000 rejste til Storbritannien for at arbejde. Under hans ophold i Storbritannien indrejste hans 11-årige datter, der havde statsborgerskab i Surinam, fra Surinam til Storbritannien, hvor hun fik opholdstilladelse. I 2001 rejste Hr. Eind tilbage til Holland sammen med sin datter, og datteren søgte om opholdstilladelse i Holland.

  Datteren fik afslag på opholdstilladelse i Holland, da faderen efter sin tilbagevenden til Nederlandene modtog kontanthjælp og ikke udførte eller søgte arbejde. De nederlandske myndigheder mente således, at faderen ikke var omfattet af EU-reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed, da han netop ikke søgte eller udførte arbejde i Nederlandene, da han vendte tilbage.

  EF-domstolen udtalte, at en borger fra et land uden for EU (som datteren) har ret til familiesammenføring i den konkrete situation, selvom faderen (EUborgeren) ikke udfører et reelt og faktisk arbejde ved sin tilbagevenden til sit hjemland (Holland).

  Forelæggende Ret:

  Raad van State - Nederlandene

  Referencer:

  Catherine Jacqueson (2010). Unionsborgeres ret til sociale ydelser efter EU-retten. - Hvilken vej blæser vinden?. EU-ret og Menneskeret, 3/2010, s. 152-166.

  Samling af Afgørelser:

  2007 side I-10719

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 13. juli 2005

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 5. juli 2007

  Dom af 11. december 2007

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Spm. om hvordan den danske praksis har ændret sig som konsekvens af afgørelser fra EF-Domstolen, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 182 af 24. september 2008

  Spm. om studerende og andre selvforsørgende er omfattet af EU's regler for arbejdskraftens fri bevægelighed, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 186 af 1. oktober 2008

  Spm. om oversendelse af oversigt over domme fra EF-Domstolen, der begrænser medlemslandenes mulighed for at udvise tredjelandsborgere, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 
  Alm. del (08) – spørgsmål 6 af 23. oktober 2008

  EU-noter:
  EF-Domstolen evaluerer krav om opholdstilladelse for tredjelandsborgere
  EU-note (072) E 51 af 21. juli 2008

  Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed 
  EU-note (072) E 56 af 21. august 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik