C-321/05 Hans Martin Kofoed mod Skatteministeriet (aktieombytning) (DOM)

Sagen omhandler: Direktiv 90/434/ EØF – fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier – national afgørelse, hvorved en ombytning af selskabsandele undergives beskatning – ombytning af selskabsandele – udlodning af udbytte, der finder sted kort efter – retsmisbrug.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende skal et udbytte som det, der blev udbetalt, ikke indgå i beregningen af den »kontante udligningssum« som omhandlet i artikel 2, litra d), i Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater, og en ombytning af selskabsandele som den, der er genstand for hovedsagen, udgør derfor en »ombytning af aktier« som omhandlet i dette direktivs artikel 2, litra d).

  Artikel 8, stk. 1, i direktiv 90/434 er derfor principielt til hinder for, at en sådan ombytning af selskabsandele beskattes, medmindre nationale retsforskrifter om retsmisbrug, skattesvig eller skatteunddragelse kan fortolkes i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 11, stk. 1, litra a), og dermed begrunde, at ombytningen beskattes.

  Forelæggende Ret:

  Østre Landsret. (Sagsnr. B-1948/01)

  Referencer:

  Stokholm, Jeppe R.: Kommentar til EF-Domstolens dom af 5/7 2007, Hans Markus Kofoed mod Skatteministeriet (sag C-321/05), Skat Udland 2007 nº 9 p.730-737

  Rønfeldt, Thomas ; Werlauff, Erik: Udbytte er udbytte - og kan ikke vilkårligt omkvalificeres til at være f.eks. en kontant udligningssum, Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2007 nº 59
   

  Samling af Afgørelser:

  2007 side I-05795

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 3. august 2004

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 8. februar 2007

  Domstolens Dom af 5. juli 2007

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik