C-327/05 Kommissionen mod Danmark (Produktansvar) (DOM)

Sagen omhandler: Traktatbrud - produktansvar - mellemhandlerens produktansvar.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Traktatbrudssøgsmål, hvorunder Kommissionen søger dom for, at Danmark ved at indføre og opretholde bestemmelser, der gør mellemhandlere i omsætningskæden ansvarlige på samme betingelser som producenten, hvilket er i strid med artikel 3, stk. 3, i direktiv 1985/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar, har tilsidesat sine forpligtelser til fuldt og helt at gennemføre nævnte direktiv (samme problem som Skov æg).

  Dommens konklusion:

  Danmark har ved at indføre og opretholde bestemmelser, der gør mellemhandlere i omsætningskæden ansvarlige på samme betingelser som producenten, hvilket er i strid med artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar, tilsidesat sine forpligtelser i henhold til dette direktiv.

  Samling af afgørelser:

  2007 side I-00093 - summarisk offentliggørelse

  Dokumenter fra Domstolen:

  Stævning af 30. august 2005

  Kendelse af 15. maj 2006

  Dom af 5. juli 2007

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  Bilag/spørgsmål: 
  Kommissionens stævning i sagen mod DK vedr. produktansvar for mellemhandlere 
  Alm. del-  bilag 30 af 26.oktober 2005  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik