C-341/05 Laval mod Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl (Vaxholmsagen) (DOM)

Sagen omhandler: Fri udveksling af tjenesteydelser – artikel 12 EF og 49 EF – direktiv 96/71/EF – horisontal direkte virkning – udstationering af arbejdstagere – virksomhed på byggeområdet – arbejds- og ansættelsesvilkår – mindsteløn – kollektiv overenskomst, der ikke finder generel anvendelse – kollektive kampskridt – grundrettigheder – beskyttelse af arbejdstagerne – social dumping – proportionalitet

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Domstolen konkluderer i det væsentligste:

  - at EF-traktatens artikel 49 (om fri bevægelighed for tjenesteydelser) samt udstationeringsdirektivet er til hinder for, at fagforeninger i et EU-land, i hvilket mindstelønnen ikke er fastsat ved lovgivning eller ved generelle kollektive overenskomster, gennem blokader forsøger at få tjenesteydere fra andre EU-lande til at indlede forhandlinger om lønvilkår samt acceptere kollektive overenskomster, som fastsætter mere fordelagtige betingelser end dem, der følger af landets lovgivning.

  - at artikel 49 EF og 50 EF er til hinder for et EU-lands forbud mod, at fagforeninger iværksætter blokader for at få ophævet en kollektiv overenskomst indgået mellem andre parter, når dette forbud er betinget af, at der er tale om arbejds- og ansættelsesvilkår, som den nationale lov finder direkte anvendelse på.
  Forelæggende Ret: Arbetsdomstolen (Sagsnr. A 268/04)

  Forelæggende Ret:

  Arbetsdomstolen (Sagsnr. A 268/04) 

  Referencer:

  Jens Kristiansen, Juristen 2008, nr. 2, side 79-90
  Nielsen, Ruth: EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.265-275

  Kristiansen, Jens: Konsekvenserne af Viking og Laval for dansk arbejdsret, Arbejdsretligt tidsskrift 2007 p.276-288

  Samling af afgørelser:

  2007 side I-11767

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 15. september 2005

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 23. maj 2007 - Domstolens Pressemeddelelse nr. 36/2007 herom

  Dom af 18. december 2007

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  EU-noter:

  EF- Domstolen indleder retssag om kollektive overenskomsters overensstemmelse med fri udveksling af tjenesteydelser 
  EU-note (06) E 30 af 19. januar 2007

  EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel 
  EU-note (06) E 60 af 25. maj 2007

  EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid med den fri bevægelighed 
  EU-note (072) E 13 af 18. december 2007

  Bilag/udvalgsspørgsmål:

  Samrådsspørgsmål:

  Samrådsspørgsmål D:

  Samrådsspm. om konsekvenserne af Växholm-dommen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren
  Alm. del (072) – samrådsspørgsmål D af 20. december 2007

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 7. februar 2008

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 7/2-08 (læs fra side 350)
  Alm. del (072) – bilag 140 af 19. februar 2008

  Samrådsspørgsmål F:

  Samrådsspm. om hvilke initiativer den danske regering vil iværksætte på EU-niveau, foranlediget af EF-Domstolens domme i hhv. Laval-sagen (C431/05) og Viking Line-sagen (C-438/05), med henblik på at imødegå de tiltagende angreb på den nordiske aftalemodel for arbejdsmarkedet?" 
  Alm. del (072) – samrådsspørgsmål F af 12. februar 2008

  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 13. marts 2008

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 13/3-08 (læs fra side 598)
  Alm. del (072) – bilag 192 af 25. marts 2008

  §20-spørgsmål:

  Om BAT-kartellet
  Svar på § 20-spørgsmål (S 3266) af 12. marts 2007

  Om EF-domstolens stadig stigende politiske virke 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 3267) af 21. marts 2007 

  Forespørgselsdebatter: 
  Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren og beskæftigelsesministeren om EF-Domstolen og konfliktret (22/4-08)

  Forespørgsel nr. F 14: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om tolkning af udstationeringsdirektivet m.v. (6/2-09)

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik