C-370/05 Anklagemyndigheden mod Uwe Kay Festersen (bopælspligt) (DOM)

Sagen omhandler: Frie kapitalbevægelser - erhvervelse af landbrugsejendomme - bopælspligt

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Vestre Landsret har i en præjudiciel sag spurgt EF-Domstolen, om det er foreneligt med traktatens bestemmelser om etableringsfrihed (artikel 43) og om de frie kapitalbevægelser (artikel 56), at en medlemsstat som betingelse for erhvervelse af en landsbrugsejendom stiller krav om, at erhververen tager fast bopæl på ejendommen.

  Generaladvokaten støttede den danske anklagemyndighed i sit forslag til afgørelse, som blev fremsat den 3. oktober 2006.

  EF-Domstolen afsagde dom den 25. januar 2007. I dommen fastslår EF-Domstolen, at landbrugslovens bestemmelse om bopælspligt strider mod EF-traktatens regler om kapitalens fri bevægelighed, for så vidt som de går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålene bag bopælspligten. EF-Domstolens afgørelse går imod generaladvokatens forslag til afgørelse.

  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret. (Sagsnr. S-2324-03)

  Referencer:

  UfR 2007B.126: Pagh, Peter: Bopælspligt, menneskerettigheder og EU-ret - en kommentar til U 2007.99H i lyset af nye EF-domme

  Neergaard, U. (2007). Bopælspligt for landbrugsejendomme. Juristen, 3/2007, 95-100.

  Broberg, M. & Holst-Christensen, N. (2007). EU-domme med bemærkninger og spørgsmål (4. udg.), s. 1044

  Samling af Afgørelser:

  Samling af Afgørelser 2007 side I-01129

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 5. oktober 2005

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 3. oktober 2006

  Domstolens dom af 25. januar 2007 

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  EU-noter: 
  Landbrugslovens bopælspligt prøves ved EU-Domstolen
  EU-note (06) E 2 af 6. oktober 2006

  EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt 
  EU-note (06) E 32 af 25. januar 2007

  Samrådsspørgsmål: 
  Samrådsspm. om hvilke initiativer regeringen vil tage efter EF-Domstolens dom om bopælspligt på landejendomme, til fødevareministeren, kopi til udenrigsministeren 
  Alm. del - samrådsspørgsmål J af 25. januar 2007

  Bilag/spørgsmål:  
  Orienterende notat om præjudicielle sag C-370/05 vedr. landbrugslovens bopælspligt 
  Alm. del - bilag 95 af 4. januar 2006 

  Teknisk gennemgang af EF-Domstolens dom i Festersen-sagen om bopælspligten på landbrugsejendomme (C-370/05
  Alm. del - bilag 220 af 26. februar 2007 

  Fødevareministeriets notat om EF-Domstolens dom i Festersen-sagen
  Alm. del - bilag 218 af 23. februar 2007

  Fødevareministeriets skrivelse om status for udarbejdelse af notat om dommen i Festersen-sagen (bopælspligt) 
  Alm. del - bilag 215 af 15. februar 2007

  Spm. om, hvilke andre lande der har bopælspligt for landbrugsejendomme, til udenrigsministeren, kopi til fødevareministeren 
  Alm. del - spørgsmål 17 af 31. januar 2007

  Spm. om EF-Domstolens afgørelse i sag C-370/05 og muligheder for at undgå lignende afgørelser, til udenrigsministeren 
  Alm. del - spørgsmål 18 af 31. januar 2007

  §20-spørsgmål: 
  Om den danske bopælspligt 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 2433) af 8. februar 2007 

  Om EF-domstolens stadig stigende politiske virke
  Svar på § 20-spørgsmål (S 3267) af 21. marts 2007

  Om EF-domstolen 
  Svar på § 20-spørgsmål (S 3261) af 21. marts 2007

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik