T-16/05 Viasat Broadcasting UK mod Kommissionen

Annullationssøgsmål omhandlende punkt 55 i Kommissionens beslutning af 6. oktober 2004 i statsstøttesag nr. N 313/2004 – Danmark (C(2004)3632fin) om rekapitalisering af TV 2/DANMARK A/S annulleres.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Den anfægtede beslutning vedrører en rekapitaliseringsplan for det statsejede public service tvselskab TV2/DANMARK A/S. Rekapitaliseringen, der omfatter et kapitaltilskud fra den danske stat og en konvertering af gæld til egenkapital, blev fundet nødvendig som følge af Kommissionens beslutning af 19. maj 2004, hvori Kommissionen pålagde Danmark at tilbagesøge ulovligt ydet statsstøtte fra TV2/DANMARK A/S, hvilket imidlertid ville resultere i en teknisk konkurs for selskabet.


  Dokumenter fra Domstolen:

  Sag anlagt den 20. januar 2005

  Kendelse af 1. marts 2007

  Kendelse af 24. september 2009 


  Folketingets dokumenter:

  Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
  Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 20. november 2009 

  Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 20. november 2009 
  Alm. del (09) – bilag 129 af 4. december 2009

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik