C-228/06 Soysam m.fl. mod Tyskland (DOM)

Sagen omhandler: Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet - fri udveksling af tjenesteydelser - visumpligt ved indrejse til en medlemsstats område.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen, undertegnet den 23. november 1970 i Bruxelles og indgået, godkendt og bekræftet på Fællesskabets vegne ved Rådets forordning (EØF) nr. 2760/72 af 19. december 1972, skal fortolkes således, at den er til hinder for, at der for tyrkiske statsborgere, såsom sagsøgerne i hovedsagen, efter tillægsprotokollens ikrafttrædelse indføres en visumpligt for indrejse til en medlemsstats område med henblik på dér at levere tjenesteydelser for en virksomhed med hjemsted i Tyrkiet, når et sådant visum ikke var påkrævet på dette tidspunkt.

  Forelæggende Ret:

  Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. maj 2006

  Dom af 19. februar 2009

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Afgivelse af mundtligt indlæg i EF-Domstolens sag C-228/06, Soyal m.fl. om fotolkningen af EU's associeringsaftale med Tyrkiet 
  Alm. del (08) – bilag 15 af 10. oktober 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik