C-244/06 Dynamic Medien Vertriebs GmbH mod Avides Media AG (DOM)

Domstolen udtalte, at den tyske forskrift, der fastsætter, at videogrammer, for at de kan markedsføres pr. postordre, skal gøres til genstand for en tysk vurderings- og klassificeringsprocedure med henblik på beskyttelse af mindreårige, udgjorde en restriktion for varernes frie bevægelighed i henhold til TEF artikel 28.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Domstolen vurderede derefter, at den tyske lovgivning reelt var begrundet i hensynet til beskyttelse af børn og mindreårige mod oplysninger og materialer, som er skadelige for deres trivsel, og at en sådan foranstaltning ikke var i strid med TEF artikel 28, medmindre den tyske procedure for vurdering, klassificering og mærkning, der var fastsat i lovgivningen, ikke var let tilgængelig eller kunne afsluttes inden for en rimelig frist, eller såfremt et afslag ikke kunne indbringes for domstolene.


  Forelæggende Ret:

  Landesgericht Koblenz


  Samling af Afgørelser:

  2008 side I-00505


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 31. maj 2006

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 13. september 2007

  Dom af 14. februar 2008


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Spm. om centrale sager fra EF-Domstolen om begrænsninger af markedsføring med hensyn til børn og unge, til udenrigsministeren 
  Alm. del (072) – spørgsmål 151 af 19. august 2008

   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik